Vitajte

Vitajte na našej webovej stránke cloud-computing.sk, ktorá vznikla ako podpora výskumného projektu orientovaného na služby IS/IKT s využitím cloud computingu. Našou snahou bolo zmapovať využívanie služieb cloud computingu na Slovensku a prinášať vám aj iné zaujímavosti zo sveta moderných informačno-komunikačných technológií.

Výskumný projekt

Výskumný projekt “Využívanie služieb IS/IKT formou cloud computingu v organizáciách na Slovensku” bol postavený na Dotazníkovom prieskume medzi používateľmi služieb IS/IKT na Slovensku zameraný na využívanie informačných systémov a cloudových služieb.
Prieskumu sa zúčastnilo 504 respondentov.

Publikácia

Pre všetkých záujemcov o tému cloud computing ponúkame elektronickú knižnú publikáciu s názvom CLOUD COMPUTING A JEHO VYUŽITIE (NIELEN) V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI NA SLOVENSKU, ktorá je dostupná bezplatne.