Podpora nášho projektu

Chcete podporiť náš výskumný projekt ?

Veľmi sa tešíme, že uvažujete nad možnosťou podporiť náš výskumný projekt. Všetky náklady s projektom znášajú prioritne zodpovední riešitelia a ich materské vedecko-výskumné pracoviská (účasť na konferenciách, publikovanie vo vedeckých a odborných časopisov a zborníkov, …)

Najväčšie náklady nášho projektu však tvoria náklady na vydanie samotnej publikácie. Pri vydaní tlačenej publikácie sú náklady 2.500 € (pri náklade 200 ks). Ponúkame Vám možnosť spropagovať svoju firmu a jej činnosť na našej webstránke a najmä v samotnej pripravovanej publikácii. Ak chcete podporiť náš projekt, neváhajte nás kontaktovať:

Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.
projekt@cloud-computing.sk
tel.: 0915 488 408

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU NÁŠHO PROJEKTU.


Náš projekt podporili:

  • Agentúra KiVa Bratislava – pomoc pri tvorbe publikácie (vydavateľská činnosť a propagácia), tvorba tejto webstránky, registrácia domény a webhostingu na vlastné náklady, príspevok na vydanie publikácie vo výške 500 €.
  •  tu je priestor pre Vašu firmu a jej propagáciu
  •  tu je priestor pre Vašu firmu a jej propagáciu
  •  tu je priestor pre Vašu firmu a jej propagáciu