Kontakt

  • Telefón: 0915 488 408
  • E-mail: vyskum @ cloud-computing.sk
  • Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD.